IP-PDU

–  Canovate IP-PDU (İnternet Protokolü IP Güç Dağıtım Birimi), bir veri merkezi içindeki çeşitli cihaz ve ekipmanlara elektrik gücünü yönetmek ve dağıtmak için tasarlanmış özel bir ekipman parçasıdır. Veri merkezi ortamında güç dağıtımının yeterlik, güvenilirlik ve yönetimini geliştirmek için sıklıkla kullanılır.

–  Canovate IP-PDU, güç kullanımına ilişkin görünürlük sağlayarak ve güçle ilgili sorunların proaktif yönetimini sağlayarak Modurn veri merkezlerinin çalışma süresinin ve Yeterlik’inin korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bunlar genel veri merkezi altyapı yönetiminin temel bileşenidir.

–  Canovate IP-PDU’nun bazı temel özellikleri ve işlevleri aşağıdaki gibidir; uzaktan izleme, gerçek zamanlı veri, priz-Seviye Kontrol, uyarılar&bildirimler, enerji Yeterlik, Yük dengeleme, geçmişe yönelik veri&raporlama, güvenlik, ortam izleme, veri merkezi yönetim yazılımı ile entegrasyon, uzaktan güç çevrimi, raf-Seviye ve cihaz-Seviye yönetimi, tahmine dayalı Bakım.

–  Özetle Canovate IP-PDU, güç yönetimi ve izleme yeteneklerini geliştiren, kuruluşların enerji yeterlik’ini iyileştirmesine, kesinti süresini azaltmasına ve BT altyapılarının güvenilirliğini korumasına yardımcı olan kritik bir bileşendir.

Açıklama

Öne Çıkanlar

–  Yüksek çözünürlüklü LCD ekran: Yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip 2,8 inç FTF renkli LCD, PDU verileri ve yapılandırmasıyla ilgili net ve zengin bilgileri gösterir.

–  Faturalandırma düzeyinde doğruluk: IEC ve GB doğruluk standardını karşılayan ve Veri Merkezi yöneticilerine faturalandırma referansı için güvenilir veriler sağlayan doğru güç ölçüm yeteneği.

–  Kapsamlı raf ortamı izleme: 2x T/H sensörü, 1x kapı temas sensörü, 1x duman sensörü, 1x su kaydı sensörü ve 1x kuru kontak sensörü varsayılan olarak desteklenir.

–  Papatya Zinciri: Bu, ağ kaynaklarından tasarruf etmek için birden fazla CANOVATE IP-PDU’nun tek bir IP adresini paylaşmasına olanak tanır (10 x CANOVATE IP-PDU’ya kadar).

–  Bireysel çıkış kontrolü: Uzaktan çıkış açma/kapama işlevi, aşırı aşırı yük veya kısa devre durumunda ayrı çıkışların kapatılmasına olanak sağlar; kullanıcılar ayrıca özel kullanım durumları için ayrı ayrı çıkışların açılma/kapanma zamanlarını da planlayabilirler.

–  Gelişmiş siber güvenlik: CANOVATE IP-PDU, sisteminin siber saldırılara karşı korunması için güvenli bağlantıda birden fazla iletişim protokolünü ve en son sürümünü destekler.

–  Kompakt gövde tasarımı: İnce kasa ve düşük profilli manyetik devre kesici, rafta değerli alandan tasarruf sağlar.

–  Kesici durumu izleme: CANOVATE IP-PDU, devre kesicilerin grup düzeyinde gerçek zamanlı durum izlemesini ve alarm vermesini sağlar.

–  Kablo tutma: CANOVATE IP-PDU’nun patentli soket tutma mekanizması, kazara kablo düşmesinden kaynaklanan kesintileri etkili bir şekilde önleyebilir.

–  Yükseltilebilir ve çalışırken değiştirilebilir denetleyici: Denetleyici, sıra düzeyinde raf kırıcılara giden gücü kapatmadan değiştirilebilir veya yükseltilebilir.

–  Yükseltilebilir ve ölçeklenebilir çıkış modülleri: Çıkış soketi kombinasyonları, çıkış miktarları değiştirilebilir ve modül işlevselliği sahada canlı olarak yükseltilebilir.

–  Yüksek yoğunluklu güç dağıtımı: CANOVATE IP-PDU, endüstrinin en iyisi olan, izlenen ve anahtarlanan bir çıkış versiyonunda 42’ye kadar IEC çıkışını destekler.

Uygulamalar

Aşağıdakiler dahil olmak üzere veri merkezlerinde, Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti ile ilgili uygulamalarda uzaktan izleme ve erişimin gerekli olduğu yerler:

–  Telekom

–  Barındırma ve Ortak Yerleştirme

–  Finans

– Sigorta

– Eğitim

–  Elektrik, petrol ve gaz ile diğer kamu hizmetleri

–  Havacılık

–  Tıbbi

–  E-devlet

–  Kurtarma, polis ve askeri operasyonlar

Teknik Doküman

Katalog

Price Quote