Kariyer

canovate_kariyer

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemimiz, çalışanların gerçekleştirdikleri görevlerle ilgili yetkinlik ve çabalarını takip etmeyi amaçlamaktadır. Performans değerlendirmesinden elde edilen bilgiler, aşağıdaki amaca hizmet etmektedir;

  • Personel ücretlerinin düzenlemesi
  • Eğitim ihtiyaçlarının ve eğitim planlarının belirlenmesi
  • Kariyer planlarının oluşturulması

Performans değerlendirme süreci, İlgili takvim yılı için, bir sonraki yılın ilk çeyreğinde bir kez yapılır. Her çalışanın performansı yöneticisi tarafından değerlendirilir. Performans değerlendirme sürecinde, yöneticiler çalışanla performans görüşmeleri yapar ve çalışanın gelecek yıl için gelişim planını hazırlar.

Yetkinlikler

CANOVATE GROUP olarak, tüm çalışanların farklı nitelik ve kabiliyetlere sahip olduklarını kabul ediyoruz. Bu sebeple, işin gerektirdiği niteliklerin çalışanların nitelikleri ile eşleştirilmesini sağlayan “Yetkinlik Odaklı” bir insan kaynakları sistemi oluşturduk.

”Yetkinlik” kavramını, yapılması gereken işleri en iyi şekilde tamamlamak için gereken bilgi, işe ve çevreye yaklaşım tarzını belirleyen tutumları kapsayan çalışma ve davranışları yürütmek için yapılması gereken beceri olarak tanımlayabiliriz.

İnsan kaynakları uygulamamızın temeli, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve eğitim planlaması, kariyer planlaması, maaş düzenlemesi, çalışanlarımızın  sergiledikleri performansa ve sarf ettiği efora yönelik yeterliliğinin gözlemine dayanmaktadır.

Eğitim/ Geliştirme Çalışmaları

Eğitim ve gelişim çalışmalarının hedefi, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktır. Departman yöneticileri her yılın sonunda; bir sonraki yıl için, bölüm çalışanlarının talep ettiği mesleki eğitim listesini İK departmanına gönderir. Kişisel gelişim eğitimleri, yöneticiler dahil tüm çalışanlar için İnsan Kaynakları Departmanı tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir.


İş Olanakları


Job Opportunities