ICERA Hepa C Filtre

ICERA Hepa C’nin Teknik Özellikleri

– AVM’lerde kullanılan kanallı iç ünitelerin hava debileri ile uyumlu
1000 m3/h
2000 m3/h
3000 m3/h olmak üzere 3 farklı model
– G4 (ISO Coarse) + HEPA Filtre
– 0,3 mikrondan büyük partikülleri %99,97 oranında yakalama kapasitesi
– İç ünitenin fanı ile seri bağlı fan kontrolü
– Led’li filtre kirlilik göstergesi
– ICERA Hepa C filtre etkinlik ölçümü için Test Prob Ucu
– Oransal kontrollü EC fanlar
– Düşük enerji tüketimi
– Kanallı İç Üniteler ile kolay adaptasyon

AVM’lerde İç Üniteleri güvenli olarak kullanmak için
ICERA Hepa C Filtre sistemi uygulanabilir mi?

Teknik ve İdari Zorluklar

Kanallı FCU, VRF ve Isı Pompası iç üniteleri ICERA Hepa C filtre’nin yaratacağı basınç
kaybını karşılayacak güçte değildir.
– Hepa Filtre uygulamasında daha geniş kesitlere ihtiyaç duyulur. Cihazların içine yerleştirilmesi mümkün değildir. Ayrı bir ünite gerekir.
– Hepa Filtrenin basıncını yenmek için ayrı bir fan sisteme seri olarak bağlanması gerekir.
– Seri bağlı fan ile iç ünite fanının birbiri ile etkileşimi için basınç kontrolü yapmak gerekir.
– İç ünite ve Hepa Filtre Ünitesinin birbiri ile akuple ve sorunsuz çalışması için gerekli otomatik kontrol senaryosu tesis edilmelidir.
– Küçük bir kanal adaptasyonu gerekecektir.
– Kurulan sistemin filtre kirliliğinin görsel olarak takibi önemlidir.
– AVM’lere giren müşterilerin sisteme güveni sağlanmalıdır.
– ICERA Hepa C filtre sisteminin gerekli filtrasyonu doğru şekilde yaptığı bağımsız akredite kurumlarca düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
– Yapılan akredite denetimler AVM denetimine gelen kamu görevlilerine haftalık olarak sunulmalıdır.
– AVM’lerde yer alan yüzlerce iç üniteye bu sistem uygulanırsa çok iyi bir koordinasyona ve yetkin ekiplere ihtiyaç duyulacaktır.